GIỚI THIỆU CUỐC THI

GIỚI THIỆU CUỘC THI

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018” và phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 05 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2013-09/11/2018 trên địa bàn quận.

Ủy ban nhân dân Quận 2 tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018”. Qua đó tạo sân chơi mới bổ ích, thiết thực giúp người dân trên địa bàn quận xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

ĐIỀU LỆ CUỘC THI

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 2, ngày      tháng      năm 2018

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên và nhân dân cư trú trên địa bàn Quận 2 (các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Hội dồng ra đề thi, Ban Thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG THI

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2015.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi:

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Phòng Tư pháp. Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 16 câu hỏi. Một phần thi online/1 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: www.phongtuphapquan2.gov.vnĐể được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức thi, cách tính điểm

Mỗi Cuộc thi có 16 câu hỏi, trong đó có 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 16 câu hỏi.

2.1. Câu hỏi trắc nghiệm

Người dự thi trả lời 15 câu hỏi về nội dung trong các văn bản pháp luật có liên quan đến chủ đề của Cuộc thi.

2.2. Câu hỏi phân loại

Tại câu số 16 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

2.3 Cách tính điểm

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 16 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 16 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

IV. THỜI GIAN THI

Cuộc thi được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 29/10/2018 đến ngày 12/11/2018, tổ chức thành 02 kỳ thi với thời gian bài dự thi trực tuyến mỗi kỳ là 07 ngày. Dự kiến tổng kết cuộc thi vào ngày 26/11/2018.

Mỗi kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày. Kỳ 1: Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018; Kỳ 2: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 25/11/2018.

Thời gian cuộc thi cũng được thông tin trên Trang thông tin điện tử của Phòng Tư pháp (www.phongtuphapquan2.gov.vn).

V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng mỗi Kỳ thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba:

- Giải nhất: 1.500.000 đồng/giải/kỳ; (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

- Giải nhì: 1.000.000 đồng/giải/kỳ; (Một triệu đồng)

- Giải ba: 800.000 đồng/giải/kỳ; (Tám trăm ngàn đồng)

Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Phòng Tư pháp Quận 2, 45 Nguyễn Thanh Sơn, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.37470193.

                                                                  

                                                                   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 2

168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,
Quận 2, Hồ Chí Minh | Bản Đồ
tuphap.q2@tphcm.gov.vn
SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
(028)3747.0193