GIỚI THIỆU CUỘC THI

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018” tới năm 2021.

Ủy ban nhân dân Quận 2 tổ chức Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu những quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Quận 2 năm 2019. Qua đó tạo sân chơi mới bổ ích, thiết thực giúp người dân trên địa bàn quận xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 2

168 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,
Quận 2, Hồ Chí Minh | Bản Đồ
tuphap.q2@tphcm.gov.vn
SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
(028)3747.0193